Audity

Audity

INTERNÍ AUDIT DOKUMENTACE A SYSTÉMU BOZP, DOKUMENTACE ISO

Pro seznámení stavu BOZP v organizaci je nutné prošetřit stávající stav organizace a dokumentace BOZP. V rámci této činnosti zajišťujeme odborně provedenou revizi stávajícího naplňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu v souladu s platnou legislativou.

Naši specialisté provedou interní audit stávajícího systému a dokumentace, upozorní na případné nedostatky a navrhnou jak provést nápravu, případně systém v budoucnu zjednodušit a zefektivnit.


Na základě výsledku interního auditu zajišťujeme službu Technik BOZP a to podle dohody v plném rozsahu nebo pouze v dílčích činnostech (vytvoření směrnic, doplnění dokumentace, apod.) nebo jako komplexní outsourcingovou službu.

Jsme interní auditoři systém ISO. Jedná se o normy definující požadavky na systémy řízení organizací (např.: ISO 9001 - systém managementu kvality, ISO 14001 - systém environmentálního managementu, OHSAS 45001 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Provádíme audity systému i přípravu na certifikaci.