O nás

ARRANO GROUP | 13 LET NA TRHU

Společnost ARRANO GROUP s.r.o. je od roku 2013 přímým pokračovatelem firmy Ecological Consulting a.s, která působila a působí v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí od roku 2006, kdy se zabývala rovněž oblastí bezpečnosti práce.

ARRANO GROUP s.r.o. je specialista na poskytování služeb v oblasti: bezpečnosti práce, požární ochrany a  vzdělávání. Byli jsme první akreditovanou společností pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnosti Koordinátora BOZP na staveništi.  Na staveništi zajišťujeme pro investora kompletní služby: Koordinátora BOZP na staveništi, Technický dozor stavebníka (investora) či technickou pomoc, Technika BOZP pro zhotovitele, asistentku dozorového týmu, měření hluku a vibrací ke kolaudaci, osobu odovědnou za životní protředí i nezávislé posouzení na železnici. Umíme zajistit do jedné nabídky i další služby, na které se nespecializujeme, ale máme s nimi dobré zkušenosti a můžeme dát doporučení přímo stavebníkovi.

Zaměřujeme se zejména na činnosti, které vyplývají z platné legislativy, ale rovněž na činnosti, které přesahují její rámec. Zakládáme si na zpětné vazbě od zákazníka, kdy usilujeme o kvalitu provedené práce. Neposíláme jen faktury, zajímáme se o průběh projektu a dáváme investorovi kompletní odbornou podporu v každé fázi projektu. 

ARRANO GROUP s.r.o. SPOLUPRACUJE S:

Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební: spolupracujeme na vzdělávání Koordinátorů BOZP na staveništi - přípravné kurzy a zkoušky.

VŠB Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou bezpečnostního inženýrství: zapojujeme studenty do praxe v oblasti BOZP, praxe ve společnosti.