Detail aktuality

Elektrizace trati vč. PEU Brno - Zastávka u Brna

Investor: Správa železnic

Objednatel: Skanska a.s.

Služba: Technik BOZP za zhotovitele

Předmětem stavby je modernizace, zkapacitnění a elektrizace traťového úseku Brno – Zastávka u Brna, 1. stavba je snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životníprostředí a obyvatelstvo i zvýšení bezpečnosti železničního provozu. V rámci stavebních prací projdou rekonstrukcí i nástupiště ve stanicích a na zastávkách, nově na ně bude zajištěný bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Zkvalitnit dopravní obslužnost pak pomohou nové zastávky Brno-Starý Lískovec a Ostopovice. Maximální rychlost vlaků bude 120 km/h. Projekt bude spolufinancovaný EU v rámci Operačního programu Doprava.

Všechny aktuality