Detail aktuality

Konference BEZPEČNĚ SPOLU 2024

Profesní spolek SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI, z.s. ve spolupráci se společností Arrano Group s.r.o. pořádá konferenci Bezpečně spolu 2024 na téma: Aktuální problematika bezpečnosti práce na staveništi se za měřením práce ve výškách a nad volnou hloubkou. PROGRAM ZDE: KONFERENCE BEZPEČNĚ SPOLU 2024 - Společná vize: sdružení odborníků na staveništi (spolecnavize.eu)

Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Součástí konference bude i VI. společné setkání koordinátorů BOZP se zástupci odboru bezpečnosti Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Účelem setkání bude sjednocení postupů všech koordinátorů BOZP na stavbách ŘSD, při plnění požadavků ŘSD vyplývajících ze smluvních vztahů a bezpečnostních předpisů. 

Záštitu akci udělilo: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Spoločná Vízia SK

Poděkování za pořádání konference patří především partnerům, kteří se konferenci rozhodli podpořit nejen finančně, ale především svým kladným přístupem k dodržování bezpečnosti práce na staveništi.

Rádi se na konfrenci s Vámi uvidíme a budeme diksutovat problematiku BOZP na staveništi.

Všechny aktuality